ASM Technology Sp. z o.o. získala podporu z evropských fondů na projekt č. POIR.02.03.02-06-0098 / 20 pn. „Vývoj inovativní technologické linky pro potřeby ASM Technology sp. Z o.o.“. na kterou se vztahuje grantová smlouva č POIR.02.03.02-06-0098/20-00 ze dne 8. července 2021 v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj na léta 2014-2020, Prioritní osa 2 Podpora životního prostředí a potenciálu podniků provádět VaVaI činnost, Opatření 2.3. Proinovační služby pro podniky, podopatření 2.3.2 Poukázky na inovace pro MSP. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a inovace ASM Technology Sp. z o.o. na tuzemském trhu vývojem a realizací inovativních produktů pro výrobu a prodej: technologická linka určená k čištění a separaci zrn obilovin, olejnin a luštěnin.

Hodnota projektu: 335 790,00 PLN
Spolufinancování: 232 050,00 PLN