Aerodynamický separátor ASM-300

Dodáno do zemědělského holdingu Katarzyna Kucharewicz (Podlaské vojvodství)

Termín dokončení – srpen 2019.

ODKAZY

 

Od července 2019 používáme na naší farmě aerodynamický separátor ASM-300. Jedná se o univerzální zařízení. Úspěšně ji používáme jak k předčištění, tak k přípravě osiva. Vysoká účinnost umožňuje efektivní zpracování suroviny během sklizně. Separátor dobře pracuje se všemi druhy obilí.

Výhodou společnosti ASM je bezpochyby to, že před dokončením nákupu je zařízení k dispozici k testování. To umožňuje skutečné ověření kvality i čisticího výkonu. Během testování navíc společnost ASM Technology poskytla pomoc svých specialistů při zapojování a uvádění odlučovače do provozu a při školení obsluhy.

Aerodynamický separátor ASM Technology na naší farmě fungoval velmi dobře. Funguje podle specifikací jak z hlediska výkonu, tak z hlediska přesnosti čištění. Považuji ho za velmi doporučitelné zařízení.