Pneumatický dopravník PT-100

Pneumatický dopravník PT-100 je určen k dopravě obilí do výšky 2740 mm. Během procesu krmení se zrno dodatečně vymlátí a předem očistí od prachu a lehkých frakcí.
Zařízení využívá vysokotlaký ventilátor a mláticí systém, který umožňuje oddělit zrno od klasů a plev a odstranit tzv. „metličky”, např. U ovsa.

 

Celkový pohled na pneumatický dopravník.