Aerodynamický separátor ASM-300

dodáno společnosti Poznań Plant Breeding Sp. z o. o. Oddělení produkce a osiv v Krzemlinu (Západopomořanské vojvodství).
Termín dokončení – červenec 2023.