Aerodynamický separátor ASM-300

Dodáno na farmu Strubno – Kazimierz Siatkowski (Varmsko-Mazurské vojvodství)

Termín dokončení – červen 2021.