Deszcze ożywiły handel zbożami

Opady deszczu w pierwszej dekadzie maja, które wystąpiły w większości kraju, poprawiły kondycję upraw i ożywiły handel zbożami. Ofert sprzedaży jest więcej, ale rolnicy nadal oczekują wyższych cen – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

„W ostatnich dniach notuje się wzrost rynkowej podaży zbóż, aczkolwiek trudno mówić o dużym wysypie ziarna. Na rynku notuje się obecne dużą podaż pszenżyta, sporo jest także ofert sprzedaży jęczmienia” – czytamy w biuletynie Izby.

Eksperci podają, że wzrosła także liczba ofert sprzedaży pszenicy, ale mniej jest ofert sprzedaży kukurydzy, czego wynikiem jest zawężanie spreadu pomiędzy cenami tych zbóż. „Należy jednak zaznaczyć, iż oczekiwania sprzedających co do cen są wyższe od cen oferowanych przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji” – podają.

Według IZ-P, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest obecnie umiarkowane. Większość młynów i wytwórni pasz prawdopodobnie ma już wystarczającą ilość surowca do końca maja i obecnie raczej kupuje ziarno na kolejny miesiąc.

Przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna i widząc nieco większą rynkową podaż zbóż, starają się kupować zboża na bieżąco po niższych cenach.

Spodziewane jest ograniczenie produkcji i sprzedaży pasz związane z ograniczeniem hodowli kurcząt. Powinno to zmniejszyć zapotrzebowanie wytwórni pasz na ziarno, na przednówku.

W połowie ubiegłego tygodnia, przetwórcy i podmioty skupowe oferowały za pszenicę konsumpcyjną 830-895 zł/t; pszenicę paszową 820-890 zł/t; żyto konsumpcyjne 570-600 zł/t, żyto paszowe 550-600 zł/t, pszenżyto 650-740 zł/t; jęczmień paszowy 660-750 zł/t, kukurydzę 720-790 zł/t, owies paszowy 600-670 zł za tonę.

W kwietniu wyeksportowano drogą morską ponad 556 tys. ton zbóż wobec zaledwie 37 tys. ton rok wcześniej. Eksport pszenicy wyniósł około 486,7 tys. ton, kukurydzy 9,4 tys. ton, żyta 8,2 tys. ton, jęczmienia 29,3 tys. ton, a pszenżyta 22,7 tys. ton.

Znaczny eksport pszenicy kontynuowany jest także w maju – wywóz drogą morską może wynieść kolejnych 350 tys. ton. Spowolnienie spodziewane jest natomiast w czerwcu.

„Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2019/20 eksport pszenicy zbliży się do 3,5 mln ton. Przy takim wolumenie eksportu, zapasy pszenicy w kraju na koniec bieżącego sezonu będą mocno nadwątlone” – zaznaczyła Izba.

Dzięki sprzyjającym relacjom kursowym, wciąż realizowany jest eksport zbóż „na kołach” z Polski do Niemiec. Wywożone jest głównie pszenżyto, żyto, a także kukurydza.

Import ziarna zbóż z południa Europy jest nadal niewielki. W ostatnim czasie wzrósł nieco import kukurydzy i jęczmienia paszowego ze Słowacji.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo innowacyjny separator aerodynamiczny ASM do czyszczenia ziarna i nasion każdego rodzaju roślin. To wyjątkowe urządzenie na rynku, wykorzystujące unikatową technologię precyzyjnej kalibracji według ciężaru właściwego.