Odchwaszczanie owsa i pozostałych gatunków zbóż jarych

Wcześnie wysiane zboża jare powoli wchodzą w fazę 3. liścia. Oznacza to, że wkrótce należy przystąpić do ich odchwaszczania. Najmniejszy asortyment herbicydów jest dla owsa (37 herbicydów). Największy dla jęczmienia jarego (ponad 150 preparatów).

Niewielki asortyment herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania owsa to wynik wysokiej wrażliwości tego zboża na wiele dostępnych substancji czynnych oraz nadal niewielkiej powierzchni uprawy.

UWAGA! Wszystkie zarejestrowane herbicydy dla owsa swobodnie można zastosować także w odchwaszczaniu pozostałych gatunków zbóż jarych. Należy mieć świadomość, że dla pszenicy jarej czy jęczmienia jarego tych produktów jest znacznie więcej.

Najwięcej preparatów jest opartych na MCPA.  Często wykorzystuje się mieszaniny MCPA dikamby oraz triasulfuronu lub tritosulfuronu. Są to od lat znane i ze względu na niską cenę, najczęściej wybierane rozwiązania w uprawie owsa.

 

Zanim sianie i odchwaszczenie warto jest jednak zadbać o doskonałe przygotowanie materiału siewnego poprzez czyszczenie i sortowanie ziarna. Do tej czynności bez wątpienia przydatny będzie separator aerodynamiczny ASM, jego auty:

 • Czyści wszystkie rodzaje ziarna: nasiona zbóż, traw, roślin strączkowych itp.
 • Separacja nasion oparta o ciężar właściwy
 • Wilgotność surowca nie ma znaczenia
 • Innowacyjna, opatentowana technologia
 • Skuteczność czyszczenia potwierdzają badania wykonane przez Politechnikę Białostocką.
 • Wysoka wydajność
 • Segregacja nasion na 6 frakcji
 • Niskie zużycie energii, niskie koszty eksploatacji.
 • Szybkie przezbrajanie w przypadku zmiany surowca (brak sit)
 • 4 tryby pracy: suszenie, czyszczenie wstępne, czyszczenie właściwe, kalibrowanie (separowanie).
 • Skuteczne zastosowanie w gospodarstwach rolnych, punktach skupu zbóż, zakładach przetwórczych
 • Niezwykle prosty w obsłudze