Plamistość siatkowa w jęczmieniu jarym

W jęczmieniu jarym każdego roku występuje plamistość siatkowa. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza powyżej 80 proc. i temperatura powietrza powyżej 10°C, m.in. dlatego infekcje pojawiają się dość wcześnie.

 

Objawami plamistości siatkowej jęczmienia są brunatne kreski biegnące wzdłuż i w poprzek liścia tworzące na nim siatkę plam. Drugim typem objawów są jednolite brunatne plamy. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku przeważnie owalne plamy dochodzą do 3-6 mm wielkości.

 

Objawy plamistości siatkowej jęczmienia są szczególnie dobrze widoczne na plantacjach, gdzie jeszcze zabiegu ochrony nie zastosowano. Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło to 15-20 proc. powierzchni liści z objawami choroby.

 

W celu oceny porażenia plantacji, pobieramy w kilku losowo wybranych punktach pola po 50 liści – z losowo wybranych zielonych roślin (w sumie 150-200 szt. liści). Sprawdzamy liście (liczbę zdrowych i chorych) i obliczamy procent porażonych liści. Jeśli próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony przeprowadzamy zabieg fungicydem. Jeśli w fazie strzelania w źdźbło, pierwszego i drugiego kolanka (BBCH 30-32) zagrożenie jest wysokie, objawy porażenia wystąpiły na górnych liściach i pogoda jest wilgotna to zabieg można powtórzyć.

 

Do walki z chorobą zarejestrowana jest szeroka gama fungicydów. Licznie reprezentowane są triazole, które słyną z wysokiej skuteczności ograniczania chorób liści i podstawy źdźbła m.in. dlatego, że wykazuje długotrwałe działanie, np. substancja czynna protiokonazol. Skuteczne są także szybko pobierane strobiluryny, które działają zapobiegawczo i leczniczo. Czasem substancje z tych grup są mieszane z karboksyamidami, morfolinami, ketoaminami, imidazolami.

 

Separatory ASM sortują ziarno w oparciu o ciężar właściwy. Nasza technologia może być z powodzeniem

stosowana w:

– rolnictwie – przy czyszczeniu nasion siewnych pozwala na wyselekcjonowanie najcenniejszych

biologicznie nasion, co przekłada się na zwiększenie plonów nawet do 40%!

– magazynowaniu – tryb czyszczenia wstępnego pozwala przygotować ziarno do przechowywania,

a funkcja suszenia umożliwia obniżenie wilgotności ziarna, aby zapewnić właściwe warunki do

jego przechowywania.

– przemyśle przetwórczym – liczne tryby pracy separatora pozwalają na skuteczne czyszczenie

różnych rodzajów surowca na potrzeby młynów, kaszarni, paszarni, olejarni, gorzelni, browarów,

zakładów przemysłu spożywczego i innych.