Prognozowane plony w 2020 w Unii Europejskiej

Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił kwietniową prognozę plonowania roślin uprawnych w 2020 r. w Unii Europejskiej.

Pszenica miękka
Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,87 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,23 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,71 t/ha, wobec 4,39 t/ha w 2019 r., czyli o 7,3 proc. więcej niż w 2019 r. i 4,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,87 t/ha.

Żyto
Największe średnie plony żyta na poziomie 6,25 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,05 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,89 t/ha, wobec 2,72 t/ha w 2019 r., czyli o 6,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 4,2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,92 t/ha.

Jęczmień jary
Najwyższe średnie plony – 7,45 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,77 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,40 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2019 r., czyli 6,0 proc. więcej niż w 2019 r. i 0,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,03 t/ha.

Jęczmień ozimy
Najwyższe średnie plony – 9,33 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,49 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,42 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2019 r., czyli 2,5 proc. więcej niż w 2019 r. i 3,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,92 t/ha.

Pszenżyto
Najwyższe średnie plony – 6,28 t/ha powinny być w Szwecji, a najniższe 1,39 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,68 t/ha, wobec 3,49 t/ha w 2019 r., czyli o 5,5 proc. więcej niż w 2019 r. i o 3,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno
Najwyższe średnie plony – 11,3 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najniższe 6,37 t/ha w Polsce. Średnie plony w Polsce wobec 5,61 t/ha w 2019 r., są o 14,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 4,7 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,04 t/ha.

Rzepak
Największe średnie plony rzędu 4,13 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,48 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,00 t/ha wobec 2,73 t/ha w 2019 r., czyli o 9,7 proc. więcej niż w 2019 r. i 8,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,14 t/ha.