Dizainas 2

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendino GRANT pagal 2018 m. sausio 15 d. sudarytą dotacijos sutartį Nr. GRANT83. Dotacija teikiama iš 2014-2020 […]

Dizainas 8

ASM Technology Sp. z o.o. gavo Europos fondų paramą projektui Nr. POIR.02.03.02-06-0098/20 „Inovatyvios technologinės linijos kūrimas ASM Technology Sp. z o.o. poreikiams”, […]