Projekt 10

Společnost ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace č. GRANT3/10 uzavřenou dne 5. března 2024. […]

Projekt9

Společnost ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace č. GRANT3/9 uzavřenou dne 5. března 2024. […]

Projekt 1

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT / 88 uzavřenou dne 15. ledna 2018. Grant […]

Projekt 2

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. je realizován GRANTEM v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT83 uzavřenou dne 15. ledna 2018. Grant je […]

Projekt 3

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT / 106 uzavřenou dne 27. února 2018. Grant […]

Projekt 4

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. je realizována GRANTEM v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT2 / 120 uzavřenou dne 16. října 2019. […]

Projekt 5

ASM Technology Sp. Zoologická zahrada. realizuje projekt č. RPLU.03.09.00-06-015 / 19 Po. „Internacionalizace aktivit ASM Technology Sp. Zoologická zahrada. účast na mezinárodní […]